Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion


PipeMan – systém zabezpečenia integrity a manažmentu potrubnej prepravy je komplexným softwarovým riešením vyvíjaným ttc s.r.o. od roku 1993. PipeMan je určený na detekciu a lokalizáciu únikov, monitoring a plánovanie prepravy, bilancovanie a simuláciu potrubných sietí. ttc s.r.o. sa stal vďaka vývoju a implementácii týchto systémov jedným z popredných európskych poskytovateľov riešení v tejto oblasti s referenciami po celom svete.

PipeMan poskytuje riešenia v nasledovných oblastiach:

Ropa, ropné produkty a chemický priemysel

 • modelovanie a simulácia potrubných sietí
 • detekcia únikov na potrubiach v reálnom čase a ich lokalizácia
 • sledovanie dávok, čistiacich elementov, inventár a manažment nádrží
 • analýza dát z inštrumentácie a ich validácia
 • tréningové simulátory
 • užívateľské moduly


Vodárenstvo

 • modelovanie a simulácie potrubnej hydrauliky
 • monitorovanie integrity potrubí a lokalizácia únikov
 • sledovanie kvality pitnej vody
 • predpovede spotreby
 • tréningové simulátory
 • optimalizácia spotreby


Plynárenstvo (PipeMan MARTI)

 • management distribúcie plynu
 • analýza a optimalizácia prevádzky potrubnej siete
 • návrh potrubných sietí
 • ochrana integrity potrubnej siete
 • detekcia únikov na potrubiach v reálnom čase a ich lokalizácia
 • sledovanie zloženia plynu
 • sledovanie čistiacich elementov (Pig tracking)
 • dynamické simulácie v reálnom čase
Telefón+421 (37) 6519 529
E-mailsales@ttc.sk
AdresaPiaristická 2, Nitra