JAM Bezpečnostné kritické systémy (ESD)

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

  • Emergency Shutdown Systems – bezpečné odstavenie prevádzky v rizikových situáciách
  • Process Shutdown Systems – bezpečné odstavenie technologického procesu
  • Fire and Gas Detection Systems – bezpečnostné systémy detekcie požiarov a úniku plynov
  • Integrated Control&Safety Systems – združené systémy zabezpečujúce riadiace aj bezpečnostné úlohy


ttc, s.r.o realizovalo široké spektrum ESD systémov využívajúcich rad technológií od reléovej logiky až po moderné redundantné PLC, DCS a TMR systémové architektúry, ktoré sa postupom času vyvíjali z pohľadu technologického aj metodiky implementácie a validácie.

Telefón+421 (37) 6519 529
E-mailsales@ttc.sk
AdresaPiaristická 2, Nitra