Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion


ttc s.r.o. poskytuje zákazníkom efektívne a profesionálne poradenstvo za účelom dosiahnutia ich strategických cieľov v nasledovných oblastiach:

 • automatizované riadenie technologických procesov
 • procesná analýza
 • komunikačné technológie
 • štúdie realizovateľnosti
 • tvorba funkčných popisov systémov
 • hardware, software a návrh systémových riešení
 • identifikácia technologických rizík
 • manažment potrubných sietí v oblasti prepravy ropy, plynu a vodárenstva
 • detekcia únikov, hydraulická analýza, predikcia, riadenie a inventarizácia prepravy
 • analýza spoľahlivosti a integrity
 • analýza a hodnotenie rizík
 • zisťovanie skutkového stavu (site survey)
 • softwarové simulácie
 • školenia
Telefón+421 (37) 6519 529
E-mailsales@ttc.sk
AdresaPiaristická 2, Nitra