Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

  • dodržiavame právne a iné predpisy v oblasti životného prostredia s prihliadnutím na možnosti neustáleho zlepšovania životného prostredia
  • aktívne spolupracujeme s našimi partnermi (dodávatelia, zákazníci...) na zvyšovaní účinnosti ochrany životného prostredia, kvalitou a technickou úrovňou navrhovaných produktov
  • súčasťou stratégie dlhodobého rozvoja spoločnosti je aj rozvoj povedomia zamestnancov vo vzťahu k ochrane životného prostredia prostredníctvom neustáleho vzdelávania
  • navedením systém environmentálneho manažérstva neustále zvyšujeme environmentálny profil spoločnosti v súlade s jej podnikateľskou činnosťou
  • vytvárame a rozvíjame vhodné podmienky k vnútornej a vonkajšej komunikácii s cieľom poskytovania informácii o činnosti firmy a programoch realizovaných v oblasti ochrany životného prostredia
  • vedenie spoločnosti vytvára organizačné, personálne a finančné zdroje pre zavedenie, udržiavanie a trvalý rozvoj systému environmentálneho manažérstva
  • neustály rozvoj našich produktov vo vzťahu k životnému prostrediu je podporovaný spoluprácou s uznávanými odbornými inštitúciami
Telefón+421 (37) 6519 529
E-mailsales@ttc.sk
AdresaPiaristická 2, Nitra