JAM Referencie

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Transpetrol a.s.
(Slovensko)
2020
ÚPRAVY BEZPEČNOSTNÝCH SEKVENCIÍ PRE TRANSPETROL A.S.
Identifikácia automatických bezpečnostných sekvencií a ich implementácia.
Transpetrol a.s.
(Slovensko)
2020
VÝMENA ZASTARANÝCH PLC PRE TRANSPETROL A.S.
Výmena starších PLC ScadaPack 350 za nové PLC GE RSTi na PS1-Budkovce a PS4-Tupá.
MERO a.s.
(Česká republika)
2020
MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE NA CTR
Dodávka a inštalácia prvkov RS, ich konfigurácia, dodávka a inštalácia elektromerov, ich pripojenie do RS, konfigurácia VLAN, konfigurácia SCADA, spracovanie dát spotreby elektrickej energie, reporty.
MERO a.s.
(Česká republika)
2020
REKONŠTRUKCIA BILANČNÉHO SYSTÉMU ROPOVODU DRUŽBA
Modernizácia bilančného systému a integrácia s riadiacim systémom ropovodu, zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti bilančného systému.
ZsVS a.s.
(Slovensko)
2020
MODERNIZÁCIA DISPEČINGU ZLATÉ MORAVCE
Modernizácia a rozšírenie riadiaceho systému vodovodnej siete v okrese Zlaté Moravce na báze PLC spoločnosti Siemens, HMI, Wonderware Intouch, aktualizácia súvisiacich zmien v centralizovanom serveri Termianal Server a Pipeman Historian za účelom dlhodobej archivácie a analýzy údajov.
Transpetrol a.s.
(Slovensko)
2019
ROZŠÍRENIE POTRUBNÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU PIPEMAN
Rozšírenie modulu sledovania potrubných dávok (batchtracking) a realizácia testovacieho pracoviska
ZsVS a.s.
(Slovensko)
2019
ROZŠÍRENIE DISPEČINGOV ZSVS A.S.
Minimalizácia strát vody a optimalizácia prevádzky prečerpávacích staníc, inštalácia systému Pipeman - systém zisťovania únikov a monitorovania potrubí vyvinutý spoločnosťou ttc s.r.o.
NET4GAS
(Česká republika)
2019
REKONŠTRUKCIA RS KOMPRESOROVEJ STANICE KOUŘÍM
ttc, s.r.o. podpísalo kontrakt so spoločnosťou NET4GAS, Česká republika na modernizáciu riadiaceho systému a rozšírenie prvkov MaR na kompresorovej stanici Kouřím.
Transpetrol a.s.
(Slovensko)
2018
REKONŠTRUKCIA RIADIACEHO SYSTÉMU NÁDRŽE ROPY
Úpravy riadiaceho systému pre N 7.2, H4103, PS 222 implementovanie softwarových úprav, otestovanie, úpravy vizualizácie SCADA
Transpetrol a.s.
(Slovensko)
2018
MODERNIZÁCIA PLC GE 90-30 ZA Rx3i
Modernizácia GE 90-30 PLC zariadení na armatúrnych šachtách ropovodu Družba pre úseky UBU, BUM, MRS
Transpetrol a.s.
(Slovensko)
2017
UPGRADE RIADIACEHO SYSTÉMU SCADA ROPOVODU DRUŽBA
Existujúci SCADA systém na báze Citect v7.1 bol upgradovaný na najnovšiu verziu, výmena starého hardware vo všetkých lokálnych a regionálnych riadiacich centrách, prispôsobenie všetkých technologických schém, upgrade WEB portálu, plošné rozšírené potrubného aplikačného manažérskeho systému PIPEMAN aj na zvyšné časti potrubia spolu s vykonaním jeho upgrade, upgrade software/hardware na ČOVkách prevádzkovateľa
Transpetrol a.s.
(Slovensko)
2016
SYSTÉM SLEDOVANIA POTRUBNÝCH DÁVOK PRE ROPOVOD DRUŽBA
Inštalácia nového systému sledovania potrubných dávok PIPEMAN na požadované vybrané úseky ropovodu
MERO a.s.
(Česká republika)
2016
IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI PRE RS ROPOVODU DRUŽBA
Zabezpečenie technológie prečerpávania a skladovania ropy pred kybernetickými útokmi v súlade s pravidlami a legislatívou ZoKB pre MERO ČR, a.s.
Honeywell (CLC)
(Portugalsko)
2016
UPGRADE POTRUBNÉHO APLIKAČNÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU PRE CLC, PORTUGALSKO
ttc, s.r.o. zrealizovalo upgrade potrubného manažérskeho aplikačného systému pozostávajúceho z detekcie únikov, sledovania potrubných dávok a ježkov – systému PIPEMAN na potrubnej sieti portugalského prevádzkovateľa Companhia Logística de Combustíveis. Hlavným systémovým integrátorom bol Honeywell Process Solutions Portugalsko. Riešenie pokrýva 147 km potrubnú sieť, ktorou sa prepravujú rôzne produkty zahŕňajúc naftu, benzíny, propán a bután (LPG) zo Sines do Aveiras. Companhia Logística de Combustíveis je portugalský prepravný a skladový prevádzkovateľ zriadený firmami Petrogal, Shell a BP.
Yokogawa Hungaria KFT., (MOL Group)
(Maďarsko)
2015
UPGRADE POTRUBNÉHO APLIKAČNÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU ZAHŔŇAJÚCI INŠTRUMENTÁCIU
Rozsah diela zahŕňal upgrade systému detekcie únikov, sledovania potrubných dávok a potrubných ježkov a tiež sledovania colných šarží – systému PIPEMAN. Hlavným cieľom projektu bolo aplikovanie nových výkonnejších algoritmov overených v predchádzajúcom projekte prenosného systému detekcie do statického systému a tiež doplnenie novej metódy detekcie na báze jedného tlakomera a rozšírenie reportovania.
Unipetroleum
(Libanon)
2015
VÝMENA RIADIACEHO SYSTÉMU NA PLYNOVODE
Výmena 5 telemetrických staníc, návrh, výroba a dodávka rozvádzačov riadiaceho systému pre prevádzku plynovodu.
Transpetrol a.s.
(Slovensko)
2014
ROZŠÍRENIE RIADIACEHO SYSTÉMU ROPOVODU DRUŽBA, ADRIA
Rozšírenie riadiaceho systému o 3 telemetrické stanice pre monitoring a riadenia ropovodu ADRIA medzi Slovensko a Maďarskom
Slovnaft a.s.
(Slovensko)
2014
UPGRADE RIADIACEHO SYSTÉMU TERMINÁLOV
ttc získlalo projekt od Siemens Slovensko pre koncového užívateľa Slovnaft a.s. na modernizáciu riadiaceho systému skladového a výdajného terminálu Kľačany. Rozsah dodávky zahŕňa upgrade PLC, modifikácie SW, nasadenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.
MERO a.s.
(Česká republika)
2013
MODERNIZÁCIA RIADIACEHO SYSTÉMU ROPOVODU DRUŽBA
Dodávka meracej a regulačnej techniky, jej inštalácia, konfigurácia, oživenie a otestovanie; Dodávka komunikačného systému a služieb spojených s modernizáciou systému, dodávka podstaníc riadiaceho systému pre zber dát a vizualizácie SCADA
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2013
MONITORING ZÁKALOV NA DIAĽKOVODE
Jelka – Galanta – Nitra a rozšírenie dispečingu o požadovanú funkcionalitu a metodiku riadenia
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2013
ROZŠÍRENIE DISPEČINGU
v Leviciach o monitoring a riadenie modernizovaných prečerpávacích kanalizačných a vodárenských staníc
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2013
VYBUDOVANIE DISPEČINGU PRE MONITORING A RIADENIE
kanalizačných prečerpávacích staníc v Nitre
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2012
MODERNIZÁCIA RIADIACEHO SYSTÉMU
Riadiaci systém čističky odpadových vôd (ČOV) Nové Zámky je postavený na platformách SAIA PLC a Wonderware Intouch.
Transpetrol a.s.
(Slovensko)
2012
MODERNIZÁCIA TELEMETRIE RIADIACEHO SYSTÉMU ROPOVODU TRANSPETROL
Modernizácia existujúceho telemetrického systému 18 podstaníc pre zber dát a riadenie technológie
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2012
ROZŠÍRENIE VODÁRENSKÉHO DISPEČINGU
Diaľkový monitoring a riadenie nových vodárenských objektov v okrese Zlaté Moravce
MOL Group
(Maďarsko)
2012
SYSTÉM DETEKCIE ÚNIKOV A MANAŽMENTU POTRUBNEJ SIETE
ttc s.r.o. podpísalo kontrakt s YOKOGAWA, Maďarsko na dodávku systému PIPEMAN pre detekcie únikov a manažment potrubí pre produktovodnú sieť MOL v Maďarsku, ktorej celková dĺžka presahuje 1000 km. Rozsah dodávky zahŕňa štúdiu citlivosti detekcie únikov, systém detekcie únikov, sledovanie potrubných dávok a ježkov a modul daňovej správy pre prepravu a skladovanie produktov.
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2011
ROZŠÍRENIE VODÁRENSKÉHO DISPEČINGU
Diaľkový monitoring a riadenie nových vodárenských objektov v okrese Nitra
Syrian Gas Company
(Sýria)
2011
SCADA PRE AGP (ARAB GAS PIPELINE) - FÁZA 2
SCADA, telekomunikačný systém, RTU automaty, nadstavbový aplikačný software, detekcia únikov a prepojenie na rôzne jestvujúce DCS systémy a ich doplnenie do dispečerského centra SGC, ktoré riadi celú potrubnú siete v Sýrii. Implementované boli produkty SCOPE-X SCADA a RTUnet ‘Kingfisher’ RTU automaty.
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2011
MODERNIZÁCIA DIAĽKOVÉHO PRENOSU DÁT A RIADENIA
prečerpávacích kanalizačných a vodárenských staníc v Dunajskej Strede, Šuranoch a Nových Zámkoch
Dolphin Energy
(Spojené arabské emiráty)
2011
SCADA SYSTÉM PRE PLYNOVOD TAWEELAH – FUJAIRAH (TFP)
SCADA, telekomunikačný systém, RTU automaty, ESD/F&G systémy. Implementované boli produkty SCOPE-X SCADA a RTUnet ‘Kingfisher’ RTU automaty.
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2010
VYBUDOVANIE DISPEČINGU
pre monitoring a riadenie kanalizačnej a vodárenskej siete v Leviciach.
Dolphin Energy
(Spojené arabské emiráty)
2010
SCADA SYSTÉM PRE EGDS (EASTERN GAS DISTRIBUTION SYSTEM)
SCOPE-X SCADA inštalácia a uvedenie do prevádzky, dodávka serverov a pracovných staníc riadiaceho systému.
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2010
MODERNIZÁCIA RIADIACEHO SYSTÉMU
diaľkovodu Jelka – Galanta - Nitra.
ZSVS a.s.
(Slovensko)
2009
DIAĽKOVÝ PRENOS DÁT A RIADENIE
prečerpávacích kanalizačných staníc v Šali, rozšírenie dispečingu.
Royal Dutch Shell
(Veľká Británia)
2009
SYSTÉM DETEKCIE ÚNIKOV PLYNOVODU
Kontrakt od firmy Royal Dutch Shell (VB) na dodávku PIPEMAN MARTI - systému detekcie únikov pre 50 km plynovod Bacton - Yarmouth. Rozsah dodávky zahŕňa štúdiu citlivosti detekcie úniko, detekčný systém využívajúci 4 metódy detekcie únikov, konfigurácia, ladenie a zaškolenie.
Slovnaft a.s.
(Slovensko)
2008
RIADIACI SYSTÉM PRODUKTOVODU
Dodávka PLC automatov a rozšírenie SCADA pre potrubnú sekciu pozostávajúcu zo 6 amatúrnych šachiet. Dodávka PLC Ge VersaMax, SCADA Citect, oživenie systému, inštalácia telekomunikačného systému na báze GPRS a rádiovej siete.
Čepro a.s.
(Česká republika)
2007
MODERNIZÁCIA ČERPACEJ STANICE NOVÉ MESTO
Výmena existujúcich PLC a SCADA postavených na MT700 a CROMOS za nové PLC GE Fanuc 90-30 a SCADA Citect
VMonitor
(Nigéria)
2007
SYSTÉM DETEKCIE ÚNIKOV PRE PODMORSKÉ POTRUBIE
Kontrakt od spoločnosti vMonitor (USA) na implementáciu systému detekcie únikov PIPEMAN pre Exxon mobil na podmorské potrubie v Nigérii. Rozsah dodávky pokrýva štúdiu citlivosti, modul detekcie únikov s metódou tlakovej vlny a metódou poklesu tlaku, integrácia so SCADA Total Access.
MERO a.s.
(Česká republika)
2006
TRÉNINGOVÝ SIMULÁTOR SCADA
Dodávka rozsiahleho tréningového a testovacieho systému pre MERO ropovod Družba a centrálne tankovisko ropy Nelahozeves. Tréningový SCADA systém je identický s prevádzkovaným riadiacim systémom. Správanie celej technológie je transformované do simulovaných 12 000 I/O j SCADA systému. Simulovaná technológia obsahuje všetky čerpacie stanice, topológiu a hydrauliku až 4 paralelne prepojených potrubí, terminály, odbočky, nádržové bloky, importné vstupy a exportné výstupy potrubnej siete.
Sicon Oil and Gas
(Spojené arabské emiráty)
2006
EGDS – UPGRADE VÝCHODNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE
Upgrade existujúceho EGDS SCADA systému, serverov a pracovných staníc pre Dolphin’s Taweelah prijímaciu stanicu.
KMEW
(Kuvajt)
2005
KOMPLEXNÉ RIADENIE DISTRIBUČNÉHO SYSTÉMU VODY
a súvisiace činnosti v Kuwait City pre konečného zákazníka Ministerstvo Energetiky a Vody, Kuvajt, 2005-2009
Dolphin Energy
(Spojené arabské emiráty)
2005
PROJEKT TAWEELAH PRÍJÍMACIE STANICE
SCADA, telekomunikačný systém, RTU stanice, ESD/F&G a systém detekcie únikov pre prijímacie stanicena 36'' plynovom potrubí z Kataru do Spojených arabských emirátov. SCOPE-X SCADA produkty s RTUnet 'Kingfisher' a HIMA H51 bezpečnostné systémy.
Dolphin Energy
(Spojené arabské emiráty)
2005
ZMLUVA O DLHODOBOM POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (LTSA)
Výhradná zmluva o poskytovaní služieb a produktov v oblasti SCADA zahŕňajúca manažment telekomunikačných a bezpečnostných systémov HIMA.
Iranian Offshore Oil Co (Irán)
2005
OSTROV KHARG - PODMORSKÝ NGL PROJEKT
Dva integrované DCS/ESD/F&G systémy pre Bharagan/Bharagansar platformy. Kontraktor - PIDEC, Shiraz, Irán. Systém postavený na platforme CSE S900 Galaxy DCS a bezpečnostnom systéme HIMA H51Q.
Telefón+421 (37) 6519 529
E-mailsales@ttc.sk
AdresaPiaristická 2, Nitra