JAM O nás

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion


ttc s.r.o. je systémový integrátor v oblasti automatizovaného riadenia technologických procesov s 20 ročnými medzinárodnými skúsenosťami. Spoločnosť poskytuje služby pokrývajúce celkový životný cyklus projektov od konzultácií, dizajnu, implementácie až po nasledujúcu zákaznícku podporu v oblastiach ropného priemyslu, plynárenského priemyslu energetiky a vodárenstva.

Hlavné aktivity spoločnosti sú v súčasnosti orientované na:

  • komplexné riešenia automatizácie spracovania, prepravy a skladovania ropy, ropných produktov a plynu
  • dispečerské centrá a automatizáciu prevádzky čerpacích staníc, skladovacích nádrží, ropovodov, produktovodov, plynovodov, automatizáciu čistenia kontaminovaných odpadových vôd ropnými látkami
  • vývoj a implementáciu systémov na detekciu únikov a manažment potrubných sietí
  • komplexné riešenia automatizácie technologických procesov výroby, úpravy a dodávky pitnej a úžitkovej vody
  • realizáciu centrálnych dispečingov vodovodných a kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd
  • systémovú integráciu riešení založených na rôznych platformách (najmä GE Fanuc, Rockwell Automation, Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Yokogawa, CSE Semaphore)
Telefón+421 (37) 6519 529
E-mailsales@ttc.sk
AdresaPiaristická 2, Nitra